Chceme moc?

11.03.2015Lucie Válová
Líheň politiků. Výtah k moci. Nezávislé zájmové sdružení. Klub mladých. Aktivistická skupina. Předsedovy děti. Budoucnost české levice?!

Která z  těchto nálepek je charakteristická pro nezávislý spolek Mladí sociální demokraté? Kterou z nich se může pyšnit a která mu naopak ztrpčuje život? Jaký je význam sdružování politické mládeže a jaké místo v občanské společnosti zaujímá? A v jakém vztahu žije naše politická mládež a ČSSD?

Mladé lidi (navzdory jejich individuálnímu politickému přesvědčení) ve velké míře spojuje touha měnit věci, posouvat dění kupředu. Jsou plni elánu, nadějí a plánů do budoucna. Zároveň často slýcháme, že mladí lidé se o politiku nezajímají, považují ji (jako většina národa dle průzkumů) za oblast, která nevoní. Co s tím? Chci-li změnit svět, je politika velmi dobrým nástrojem jak na to. Naši rodiče nám v roce 1989 na Václavském náměstí vycinkali svobodu, která přinesla širokou škálu realizace. V tomto přelomovém roce byla moc předána lidu a tento lid ji v našem právním prostředí drží prostřednictvím svých zástupců a zástupkyň. Politické strany, které sdružují osoby odhodlané svádět každodenní boj o voličky a voliče, jsou spojnicí mezi občanskou společností a státem. Jejich role v zastupitelské demokracii je nenahraditelná. Shromažďují osoby totožného politického smýšlení, které, svedeny svým ideovým a programovým tmelem, usilují o moc, aby mohly měnit každodenní realitu ve prospěch všech občanek a občanů. Mladí sociální demokraté ctí odkaz, který ukotvili před více než 130 lety zakladatelé a zakladatelky ČSSD, přemýšlejí o něm a snaží se ho rozvíjet v podmínkách 21. století. Mladická energie, vitalita a síla se u některých jedinců přetavuje na  občanský aktivizmus nebo přímo v  politickou angažovanost. Takoví lidé jsou součástí i našeho mládežnického spolku.

Často od svých vrstevníků a vrstevnic slýchám, že „vám, politikům, jde jen o  moc“. Na  tuto repliku odpovídám vždy rezolutním „ano“. Politikům a  političkám jde a  musí jít o  moc. Přitakání tomuto cíli není bezbřehým pragmatismem a férový boj o moc nemá pejorativní nádech. Mohli bychom havlovsky prohlásit, že i bezmocní mají svou moc, ale to neplatí pro reálnou politickou práci. Jde-li nám o změnu, o realizaci opatření, která považujeme za prospěšná a nutná, potřebujeme ji. Pokud nedisponujete mocí, věci nezměníte. Boj o ni je integrální součástí každé politické strany i spolku, a je součástí každého jednoho politického života. Otázkou zůstává, jaké techniky jsou používány. Politika je řemeslo a nikdo se mistrem nerodí. Demokratickým a slušným technikám politického boje je třeba se naučit.

Vzdělávání je jednou z  hlavních rolí politické mládeže. Mladí sociální demokraté nejsou stranická platforma ČSSD. Vydali jsme se cestou samostatného občanského sdružení, nyní spolku, a již 25 let organizujeme akce, vzdělávací semináře, workshopy, panely a přednášky jako součást klubové činnosti pro vlastní členstvo, ale i směrem k veřejnosti. Na tomto pomezí se klubová činnost střetává s činností navenek, kde se eventy a kampaněmi snažíme přispívat do  celospolečenských debat, šířit sociálnědemokratické myšlenky a podporovat praktickou politiku ČSSD, která je v současné době vládnoucí stranou. Je dobrým zvykem, že Mladí sociální demokraté participují na volebních kampaních ČSSD, přináší své názory a pohledy na svět do strany prostřednictvím diskuzí, setkávání, ale i práce v odborných komisích. Právě startující program politického mentoringu založil, snad, dobrou tradici individuální párové spolupráce mladých se zkušenými spolustraníky s cílem posilovat osobnostní dispozice začínajících politiků a političek.

Jako MSD máme vlastní okruhy témat, která akcentujeme a na která upozorňujeme. Jedná se o bezplatné školství, inkluzívní vzdělávání, aktuální problém nezaměstnanosti mladých a vlastního bydlení při založení rodiny, podpora sportu, volný internetový prostor, silný akcent na lidská práva a svobody, transparentnost, odpor ke korupci a jakékoliv formě extremismu.

Formální odloučení MSD od ČSSD je prospěšné pro obě strany. Naši mladí, u kterých se formují politické postoje a chování, potřebují prostor, kde si věci vyzkouší, osahají, a kde je ještě stále čas dopouštět se chyb, ze kterých se následně poučí. Politika je řemeslo, které je konfrontační. Je jen logickou otázkou času, než se mladické ideály střetnou s tvrdým politickým pragmatismem. Ideály, které mladí lidé přináší, jsou nedocenitelnou devizou politické mládeže. Dokážou nastavovat zrcadlo politikům a  političkám, kteří na ně v každodenní realitě mohli na  čas zapomenout a  své nepodkročitelné principy obejít. Ovšem vyhrocené postoje, kdy idealismus přechází v laciný populismus a apriorní odmítání jiných názorů, neobstojí. Zde snaha měnit věci a posouvat je kupředu končí, protože jedinec narazí na tlustou zeď vlastních bariér a zásad, svázán sám se sebou, zato s pocitem své velikosti a nezlomnosti. Pragmatik bez skrupulí ovšem nedopadne o mnoho lépe. Utilitární přístup, často spojený s  bezohledným egoismem, může vést k  vytvoření sítě, ze které se těžko vymotává a jejíž vlákna jsou již od počátku zpuchřelá a chatrná. Asi je dobře, pokud každý z nás bude schopen vystoupit ze svého stínu a naslouchat druhým. Racionální, demokratický pří- stup, při kterém jde o to neslevit z vlastních základních zásad při zachování schopnosti dohody na kompromisním řešení. MSD jsou demokraté, a  proto na  dobrých řešeních dokážeme spolupracovat i  s  „ideovými odpůrci“. Jsme nejsilnější a  nejstarší politickou mládeží v ČR, ale snažíme se kooperovat i s ostatními mládežnickými spolky. Pokud jsme jako MSD budoucností české sociální demokracie, pak je dobře, že nejsme bláhoví a stýkáme se s budoucností ostatních ideových a stranických líhní.

Mladí sociální demokraté nemají, srovnatelně se zkušenějšími kolegy z  ČSSD, obecně platný recept na  to, jak být dobrým politikem či političkou. Ale nezastavíme se. Přemýšlíme, vnímáme a bojujeme – usilujeme o svůj díl moci, abychom mohli promlouvat jedním, silným hlasem do věcí, na kterých nám záleží.