Diskusí proti nenávistným pochodům

03.05.2016Jakub Trpák

Přímo na chodníku a na ulici v Hybernské ulici jsme od sobotního rána ve spolupráci se spolkem idealistů připravovali pro kolemjdoucí improvizovanou diskusní kavárnu, které vévodila velká interaktivní (kartonová) tabule s vyznačením jednotlivých oblastí vládní správy. Tam mohl kdokoliv z kolemjdoucích nalepit na barevném papírku vzkaz vládě, čím by se měla prioritně zabývat. Donesli jsme koláče, někdo přitáhl sud s kofolou, místo se našlo pro stolky a židle a hudební produkci. Cílem tohoto poklidného shromáždění bylo ukázat, že jedině demokratická diskuse může vést k silné a zdravé společnosti, nikoliv laciný populismus extremisty Adama Bartoše.

Sešli jsme se i proto, že vláda, kterou vede sociální demokracie, má naši podporu, protože se jí povedlo vyvést zemi z krize a nastartovat hospodářský růst, což se pozitivně dotklo většiny obyvatelstva. Chceme, aby se kabinet Bohuslava Sobotky i nadále věnoval skutečným problémům společnosti.

O tom, jaké řešení prosazoval o několik set metrů dále na Václavském náměstí národovec Bartoš, svědčí jeho projev, ve kterém otevřeně vyzýval k násilí a rozvracení republiky, a v jehož průběhu jej zadržela hlídka policie. Takový způsob projevování názorů podle nás nemá v demokracii své místo. Svoboda projevu má totiž své hranice, kdy se chování jedince dotýká samé podstaty právního státu.

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“ – T. G. Masaryk