Ministerstvo vnitra

03.05.2016Filip Smola

Státy vznikly proto, aby plnily několik funkcí. Ochrana bezpečí občanů je bezpochyby jedna z těch nejdůležitějších, a proto je tento resort klíčovým vládním resortem. V jeho čele stojí Milan Chovanec, který v uplynulých dvou letech prokázal, že dokáže takto významné ministerstvo kompetentně, pracovitě a zodpovědně řídit. Oceňuji navíc, jak ve vedení resortu uvažuje a rozhoduje s chladnou hlavou, a to i v situacích, kdy jiní panikaří a mají sklon jednat zkratkovitě.

Právě tento zodpovědný přístup, který v současné době na české politické scéně reprezentuje v podstatě pouze sociální demokracie, je v oblasti bezpečnosti zcela zásadní, stejně jako schopnost potlačit vábení populismu, a to zejména v rámci emočně vypjatého tématu migrační krize. Efektivní řešení této problematiky je možné pouze za předpokladu, že jej budou vymýšlet a realizovat lidé, kteří erudici, zodpovědnost a racionalitu staví vysoko nad možnost získávat laciné politické body.

Ovšem zdaleka nejde pouze o migrační krizi. Česká republika pochopitelně čelí řadě dalších potenciálních či každodenně přítomných hrozeb od mezinárodního terorismu, přes živelné katastrofy až po drobnou kriminalitu a riziko dopravních nehod. Proto je nutné navyšovat rozpočet státních výdajů na bezpečnost, což se v současnosti děje. Na rok 2016 byla kapitola ministerstva vnitra navýšena o čtyři miliardy korun, což pomohlo navýšení platů v bezpečnostních složkách i rozšíření počtu služebních míst.

Mimo otázku bezpečnosti má ministerstvo na starost i oblast státní správy. V ní se povedlo prosadit léta odkládaný zákon o státní službě pro pracovníky státní správy, což je společný úspěch celé vládní koalice. Spolu s tím vláda prosadila zásadní zlepšení v oblasti elektronizace státní správy, o kterou se od ledna 2016 stará státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie. To by mělo vést k významným úsporám a zefektivnění v této oblasti.

Před ministerstvem vnitra stojí nyní další úkoly. Migrační krize v Evropě bude minimálně po celý rok 2016 pokračovat, platy hasičů a policistů bude nutné nadále navyšovat, jelikož lidí, kteří dennodenně nasazují svůj život při záchraně druhých, by si měla společnost vážit a zajistit jim adekvátní platové podmínky. Zajímavé bude také sledovat, jak a zda se usadí systém státní služby pro úředníky.

MV