Jak funguje MHD zdarma ve Frýdku-Místku?

13.03.2015Pavel Machala
Jako náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek bych vás rád seznámil s tím, jak ve Frýdku-Místku funguje MHD zdarma. Mnozí z vás o tomto projektu již slyšeli. O tom, že se jedná o levicové téma, nemůže být pochyb. Jeho účelem je, kromě finanční úlevy našim spoluobčanům od vzrůstajících cen a poplatků, také úleva pro životní prostředí.

S myšlenkou zavést systém přepravování osob v městské hromadné dopravě zdarma přišli již před komunálními volbami v roce 2010 naši členové Mgr. Michal Pobucký, DiS. (tehdejší náměstek primátora) a Ing. Jan Širc (odborník na dopravní problematiku). Bylo důležité zpracovat finanční analýzu tohoto projektu a definovat si přínosy a případná negativa. Finanční analýza ukázala, že navýšení dotace ze strany města na veřejnou přepravu se nijak dramaticky nezvýší oproti stávajícímu stavu a klady budou vyšší než případná negativa. Rozhodlo se tedy o tom, že MHD zdarma bude prioritou ve  volebním programu. Také díky tomuto programovému bodu se podařilo ČSSD ve Frýdku-Místku v komunálních volbách na podzim roku 2010 s převahou zvítězit a projekt se mohl začít realizovat. Je třeba říci, že město dlouhodobě trápí situace ohledně chybějícího obchvatu. Účelem zavedení tohoto systému přepravy zdarma bylo snížit hustotu dopravy ve městě. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu osobních automobilů považuji zkvalitnění hromadné dopravy a zvýšení její atraktivity pro cestující za jednu z celostátních priorit vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Stav v Moravskoslezském kraji této prioritě ještě přidává na důležitosti.

I  přes některé negativní reakce, především ze strany pravicových zastupitelů, se MHD zdarma 27. 3. 2011 spustila. Bylo třeba vyřešit, jakým způsobem docílíme toho, aby MHD udržela svůj standard z bezpečnostního a kulturního hlediska. Bylo rozhodnuto, že zůstane zachován systém nástupu pouze předními dveřmi, kdy má řidič možnost zabránit vstupu podnapilým či jinak nevhodně se projevujícím osobám. Dále bylo vydáno rozhodnutí, že přepravovat zdarma se mohou pouze osoby, které si vyřídí čipovou kartu. Ta jim bude poskytnuta pouze za předpokladu, že prokáží bezdlužnost vůči městu. Tím zůstala zachována vysoká úroveň kvality přepravy a díky podmínce bezdlužnosti se podařilo vybrat část pohledávek, které občané vůči městu měli (např. poplatky za komunální odpad, pokuty atd.).

O  úspěchu tohoto projektu svědčí výrazný nárůst počtu přepravených cestujících v MHD. Zatímco v roce 2010 přepravila MHD 3 801 633 cestujících, v roce 2013 to bylo už 5 677 018 cestujících (což představuje nárůst o  49,3%) a  jejich počet se stále navyšuje, díky rozšiřovaní linek a většímu povědomí občanů o tomto systému. O tom, že jsme se vydali správnou cestou, svědčí také zájem okolních obcí o zapojení do systému bezplatné přepravy občanů. Tyto obce dříve musely před zapojením do systému přispívat nemalé finanční pří- spěvky dopravcům. V konečném důsledku tedy toto zapojení nestálo nic navíc a obce pro své občany získaly dobrý benefit. Systém městské hromadné dopravy zdarma již zavádějí další města nejen v ČR.

V současné době tedy mohou občané Frýdku-Místku a okolních obcí využívat výhod bezplatné hromadné autobusové dopravy. Toto ocení všichni občané, kteří se potřebují přepravovat a nemají peněz nazbyt. Atraktivita MHD zdarma, vzhledem k  zapojování okolních obcí a  rozšiřování linek, stále roste. To přispívá ke snížení počtu osob přepravujících se po území města a okolí automobily. Důsledkem je snížení množství zplodin v ovzduší a tím zlepšení stavu životního prostředí, ve kterém všichni žijeme. Jako další pozitivum vnímám sociální funkci. Lidé jedoucí v autobusech si mají možnost v dnešní uspěchané době popovídat.

ČSSD ve  Frýdku-Místku hodlá i  nadále bezplatnou hromadnou přepravu podporovat. V  případě zájmu rádi poskytneme „know-how“ zájemcům z řad stávajících či budoucích komunálních politiků, kteří by o  zavedení MHD zdarma uvažovali.