Jak utlumit nárůst náboženského fanatismu?

01.12.2015Petr Pravda

V současné době jsme svědky vzestupu radikální verze islámu. V Sýrii, Iráku a Libyi se dokonce ustanovil Islámský stát, jehož praktiky nepatří snad ani středověku, protože je schopný upálit za živa desítky lidí. Je třeba si zde přiznat smutnou pravdu, že za tento nárůst náboženského fanatismu u muslimské části obyvatel naší planety nese velkou vinu Západ a jeho snaha uplatňovat po celém světě stejné morální principy. Ukázkovým příkladem jsou zde intervence některých západních států v Iráku a Libyi. Ty vedly k tomu, že území dříve poměrně nábožensky klidných oblastí se proměnila v základny náboženských fanatiků. Ukazuje se, že daleko lepší by bylo, kdyby tyto země byly ponechávány svému přirozenému vývoji, aby obyvatelé těchto oblastí měli možnost sami si určit, jaké zřízení považují pro svoji vlast za nejvhodnější.

Ukázkovým příkladem výhodnosti nezasahování do odlišných zřízení je pád takzvaného Východního bloku na přelomu 80. a 90. let minulého století. Ten se zhroutil především proto, že obyvatelé komunistických zemí začali být silně nespokojeni s panujícím stavem. Začali tak masově prosazovat demokratizaci a ekonomické reformy. Určitě lze konstatovat, že přechod těchto komunistických zemí k demokracii proběhl vcelku bez větších obtíží a z většiny z nich se staly stabilní demokracie západního střihu. Je však podle mého osobního názoru velkou otázkou, zda by přechod Východní Evropy k demokracii probíhal tak bezproblémově, kdyby neproběhl díky přirozenému vývoji těchto zemí, ale byl by uskutečněn díky intervenci nějaké cizí mocnosti. Mohlo by pak totiž nastat to, že by se ve Východní Evropě ustanovily ozbrojené komunistické bojůvky, které by se odkazovaly k nejhorší verzi stalinismu a používaly by stejně nelidské metody jako současný Islámský stát. Živnou půdou pro tyto fanatiky by bylo to, že demokratizace neproběhla na základě přirozeného vývoje daných zemí, ale odehrála se díky zásahu zvenčí.

Vzdání se šíření našich hodnot pomocí bomb a násilí však k utlumení rostoucího náboženského fanatismu nestačí. Ještě je potřeba udělat jeden krok – a tím je začít respektovat odlišné civilizace jako rovné naší západní civilizaci. Musíme se naučit respektovat odlišné kulturní zvyklosti a řídit se jimi, pokud zrovna pobýváme v nezápadních krajinách. Na druhou stranu musíme zároveň požadovat respekt k našim hodnotám od příslušníků nezápadních kultur, kteří žijí na našem území. Zjednodušeně řečeno je potřeba se vzdát liberálního snu o univerzálně platných morálních hodnotách. Je potřeba respektovat, že na světě existuje několik různých civilizačních okruhů, které mají rozdílné morální hodnoty. Jejich soužití musí probíhat na základě respektování vzájemné odlišnosti a shody na tom, že nejvyšší hodnotou je lidský život, který však může probíhat v rámci odlišných kulturních zvyklostí.

Petr Pravda
Autor vystudoval magisterský obor Politické teorie a současné dějiny na FF UK a je místopředsedou MSD Praha.