Ministerstvo kultury

03.05.2016Lukáš Kaucký

Před dvěma lety se vedení ministerstva kultury v čele s lidoveckým ministrem Danielem Hermanem zavázalo v rámci svých priorit a v souladu s programovým prohlášením vlády mimo jiné k postupnému navyšování rozpočtu resortu s cílem přiblížit se jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu.

Kromě toho si resort kultury stanovil za cíl přípravu nového památkového zákona, novely autorského zákona a v neposlední řadě se ministr Herman zavázal též k zajištění přímé vazby mezi příjmy z turismu a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu. Velkým úkolem ministerstva byla též zodpovědnější personální politika, než kterou realizovalo předcházející vedení, kdy měla kulturu na starost TOP 09.

Úspěšná je prozatím pouze snaha v rozpočtové oblasti, kdy se podařilo během dvou let navýšit objem vyčleněných prostředků na tuto rozpočtovou kapitolu z 10,4 miliardy na 11,7 miliardy korun pro letošní rok. Hned v prvním roce přitom největší nárůst zaznamenal mimo jiné rozpočet Státního fondu kinematografie, a to ve vztahu k filmovým pobídkám pro zahraniční produkce. Úspěchem je rovněž navýšení rozpočtu řady příspěvkových organizací ministerstva kultury. Na druhé straně se doposavad nepodařilo navýšit objem finančních prostředků alokovaných například v oblasti grantové politiky ministerstva, a to zejména porovnáme-li jej s obdobnými výdaji hlavního města Prahy.

V dubnu minulého roku vláda schválila Státní kulturní politiku na léta 2015-2020 s výhledem do roku 2025, přičemž nyní je v procesu schvalování vlastní návrh implementace tohoto strategického dokumentu. V prvém poslaneckém čtení se nachází vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu, který má zefektivnit procesy povolování i práci úřadů, zlepšit ochranu památek a sladit normu se současnou legislativou. V procesu schvalování je rovněž další novela autorského zákona, která harmonizuje naši legislativu v této oblasti s evropským právem.

Mezi hlavní výzvy v nadcházejícím období patří dosavadní rezerva v oblasti prezentace české kultury v zahraničí či úsilí o snadnější přístup do některých kulturních institucí. Ministerstvo kultury má dále v plánu po letech diskusí prosadit zákon o kultuře a zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře. Tyto předpisy by měly odstranit nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizovat je a zajistit jejich stabilní financování, které by bylo méně závislé na změnách priorit a vedení ministerstva.

MK