Ministerstvo obrany

03.05.2016Lukáš Henzl

Obranná politika si v minulých letech prošla smutnou etapou, kdy byla pro většinu vlád spíše přítěží. Rozpočtové škrty spolu s pochybnými kauzami způsobily, že armáda byla nejen po ekonomické, ale rovněž i organizační stránce v podstatě rozvrácena. Změna nastala až po nástupu Sobotkovy vlády. Za dobu jejího působení se zatím neobjevila žádná výraznější kauza týkající se obranné politiky státu. Naopak se začínají objevovat změny, které armádě pomáhají, a rozpočet resortu roste.

Vládní koalice v čele se sociální demokracií se shoduje na potřebě postupného nárůstu prostředků vyčleněných na obranyschopnost České republiky. Již několikrát byl z úst představitelů koalice potvrzen závazek navýšit obranný rozpočet tak, aby v roce 2020 činil celých 1,4 % hrubého domácího produktu, přičemž v závěru působení předchozího pravicového kabinetu činil pouhých 0,92 %. Nutno připomenout, že ani cílová výše prosazovaná vládou není zcela dostačující. Česká republika je stejně jako ostatní členové NATO vázána závazkem vynakládat na obranu minimálně dvě procenta HDP. Tento závazek však bohužel většina zemí nedodržuje

Od navyšování rozpočtu se odvíjí řešení velké části dalších problémů obrany. K tomu, aby armáda byla akceschopná, je zapotřebí, aby měla minimálně kolem 28 tisíc profesionálních vojáků. K naplnění tohoto stavu však dlouhodobě nedochází, a to nejen vzhledem k nedostatku financí, ale i nedostatečné strategii náborových kampaní a nízké připravenosti žadatelů o vojenskou službu. V předminulém roce se počet vojáků z povolání dostal na nejnižší úroveň od roku 2001 a jen lehce přesahoval dvacet tisíc mužů a žen. Ve srovnávaném období před patnácti lety však existovala později zrušená základní vojenská služba

Ministerstvo však již podle všeho pracuje na dílčí nápravě, kdy by nedostatek vojáků měly kompenzovat aktivní zálohy. Ty mají v současnosti kolem třinácti set členů a tento počet by se měl i díky vyšším odměnám co nejdříve navýšit na pět tisíc. Byť prodloužení pravidelných cvičení a otevření zahraničních misí i pro aktivní zálohy plně problém s nedostatkem sil nevyřeší, jde o krok správným směrem.

MO