Ministerstvo pro místní rozvoj

03.05.2016David Pospíšil

Prvním velkým úkolem bylo nastavení a reálné spuštění Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), respektive Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde je pro Českou republiku alokováno 4,6 miliardy eur. Většina z nás očekávala, že pravidla a dotační systém budou jednodušší a že podmínky pro příjemce budou otevřenější, než tomu bylo v minulém období. Místo toho teď stojíme před otázkou, zda a v jaké míře se vůbec IROP podaří realizovat. IROP je nyní zablokován různými lobbistickými skupinami a neustálými půtkami se zástupci Evropské komise. Reálně se tedy obávám toho, že za rok či dva bude Česká republika opět zaostávat za ostatními členskými zeměmi v čerpání. Rád bych se nicméně v tomto názoru mýlil.

Na druhé straně je však nutné pochválit ministerstvo a s ním i celou vládu, že se za minulé programovací období podařilo nedočerpat ze strukturálních fondů jen asi třicet miliard korun, když se předpokládalo, že výsledné číslo bude více jak dvojnásobné. V této souvislosti nelze nezmínit vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který za tento výsledek vládu naopak kritizoval a pominul přitom fakt, že došlo k zásadnímu zlepšení v této oblasti oproti dřívějšku a že za veškeré nevyčerpané prostředky odpovídají primárně předchozí vlády

Druhým velkým úkolem pro ministerstvo byla příprava novely zákona o veřejných zakázkách. Návrh má za cíl zpřehlednit celý systém, ve kterém se dnes prakticky až na pár právníků nikdo nevyzná. Realita je ale taková, že k tomuto zákonu přišlo v poslanecké sněmovně více jak dvě stě pozměňovacích návrhů. Nedávné vyjádření současné ministryně Karly Šlechtové (ANO) v Otázkách Václava Moravce, že je to znakem kvality návrhu, je opravdu k pousmání.

Třetí důležitou oblastí byl a je stavební zákon. I zde platí, že by měl být nastaven nový a efektivnější systém, a to zejména pro malé stavebníky, ale i pro velké infrastrukturní stavby. Výsledek snažení ministerstva je však zatím v nedohlednu.

Rád bych také poukázal na oblast sociální- ho bydlení. Tento úkol má ministerstvo na stole již několik let, bohužel se jím nikdy skutečně nezabývalo. Rozhodnutí současné vlády předat tento úkol ministerstvu práce a sociálních věcí bylo jednoznačně ku prospěchu celé věci a konečně se v naší zemi tato problematika po vzoru západních zemí začala řešit. Místo toho, aby bylo ministerstvo pod vedením hnutí ANO rádo, že za něj někdo tento horký brambor z ohně vytáhl, bohužel dělá vše pro to, aby návrh zákona, který je nedílnou sou- částí koaliční smlouvy, nespatřil světlo světa.

MMR