Ministerstvo průmyslu a obchodu

03.05.2016Václav Drda

Začněme negativy, mezi nimiž vévodí částečné prolomení těžebních limitů. Ano, byly zpracovány analýzy sociálních i ekonomických dopadů a bezpečnosti dodávek uhlí pro teplárenství. Ano, obydlí zůstanou zachová- na, jelikož hranice limitů těžby bude stanovena ve vzdálenosti půl kilometru od zastavěného území obce. Přesto uhlí nebylo bohužel zcela zavrženo a nadále tudíž existuje možnost prolomení limitů na dole ČSA, které by již šlo na úkor obyvatel a jejich obydlí.

Dalším velkým nedořešeným problémem je snižování administrativní zátěže pro podnikatele. Existují dílčí úspěchy, jako například zveřejňování všech formulářů státní správy pro podnikatele na jednom portálu. Ale pořád je to jen snaha jednoho ministerstva, která není koordinována s činností ostatních resortů. Těžko se tak můžeme přiblížit stavu v malém Estonsku, kde veškerou agendu vyřídíte jednoduše a elektronicky.

Ale abych jen nekritizoval, je třeba se zaměřit i na pozitiva z dílny ministerstva pod vedením Jana Mládka. Jedná se například o aktualizaci surovinové politiky a státní energetické koncepce. Součástí surovinové koncepce je akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti naší země v surovinových zdrojích náhradou primárních zdrojů druhotnými surovinami. Skrze tento plán má dojít k vytvoření silného základu pro účinné využívání zdrojů, což pomůže snížit naši závislost na zdrojích primárních a usnadní transformaci na oběhové hospodářství.

Státní energetická koncepce počítá do budoucna se snižováním podílu uhlí na výrobě elektrické energie a naopak s dalším posilová- ním role jaderné energie v českém průmyslu až na úroveň nad 50 %. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, má dojít k prodloužení životnosti stávajících čtyř bloků v jaderné elektrárně v Dukovanech až do roku 2037. V souvislosti s dosluhováním stávajících reaktorů by měla probíhat výstavba nových. Bohužel pouze za předpokladu, pokud to bude pro stát finančně výhodné.

Dalším pozitivem je také působení ministerstva na poli ekonomické diplomacie. Nejdiskutovanější je jistě jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi EU a USA. Kvůli rozdílným kontrolním a výrobním standardům mezi jednotlivými subjekty je na místě obezřetnost, přesto věřím, že přijetí TTIP může za určitých podmínek evropské osmadvacítce prospět.

MPO