Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

03.05.2016Kristýna Šircová

Pozornost vzbuzuje především oblast inkluzivního vzdělávání, která vyvolává mnoho otázek. To pramení ze slabé informovanosti pedagogických a vedoucích pracovníků, kteří podle původních informací měli projít na přelomu ledna a února proškolením a přípravou na nový školní rok a překotné změny. Některé školy tak vůbec netuší, na co se mají připravit a jak mají upravit a přizpůsobit školní dokumenty. Velmi poskrovnu je tak škol, které mají školní vzdělávací programy pro inkluzivní vzdělávání připraveny. Slibované podklady z ledna dorazily na školy v březnu a na drtivé většině škol zatím neproběhlo školení vedoucích pedagogických pracovníků. Není tedy divu že, i vzhledem k pokročilé době školního roku, vzrůstá napětí a nervozita.

Velkým otazníkem je také připravovaná reforma financování školství, která už nyní přináší mnoho vrásek nejen zřizovatelům, kterým kvůli chystanému přesunu kompetencí reálně hrozí bezprecedentní zásah do jejich samostatné působnosti v oblasti vzdělávání, ale především ředitelům, kteří doposavad nemají dostatek informací k reálným dopadům na hospodaření jimi vedených škol, a to zvláště v případě odborně zaměřených škol, kde hrozí výrazný propad v platech nepedagogických pracovníků.

Popsaná nervózní situace se odráží i na rodičích, potažmo i dětech. V konečném důsledku může nedostatek komunikace způsobit přiblížení českého vzdělávacího systému k americkému školství. Ministerstvo nesmí dopustit, aby rodiče začali považovat státní školy za pouhé útočiště pro méně majetné rodiče a rodiče s dětmi se specifickými poruchami učení a chování. Z toho by těžily soukromé školy na úkor veřejných, což by české školství významně zasáhlo.

Nesmíme však zapomínat na konkrétní úspěchy ministerstva, které má na starosti také sport, spolky i jiná školská zařízení. Tak například pilotní projekt třetí hodiny tělesné výchovy na prvním stupni, do kterého se zapojily školy dle vlastního zájmu, se setkal s velkým zájmem ze strany škol, avšak v médiích zůstal nepovšimnut. Učitelé jsou díky opatřením ministerstva lépe odměňováni za svou práci a snahou ministryně Valachové je v příštím roce zvýšit rozpočet ministerstva o osmnáct miliard korun tak, aby mohla pokrýt nejen zvýšení platu pedagogům o 10 %, ale také podpořit rozvoj regionálního školství a další konkrétní projekty.

MSMT