Ministerstvo zemědělství

03.05.2016Martin Smolík

Začnu smířlivě. Za jednoznačně prospěšnou považuji snahu o propagaci českých producentů potravin a budování povědomí o zodpovědném nakupování domácích produktů, neboť čím blíže se nachází spotřebitel od výrobce, tím více přidané hodnoty zůstane v regionu. Za zmínku stojí schválená novela zákona o významné tržní síle, která má za cíl narovnat nevyvážené vyjednávací pozice velkých obchodních řetězců oproti producentům

S dalšími výsledky resortu bych to ovšem už tak růžově neviděl. Stále se prohlubující krizi vzniklou nízkými výkupními cenami zemědělských komodit pod výrobními náklady spolu s celoevropskou nadprodukcí a ztrátou odbytišť začalo ministerstvo zemědělství řešit pozdě. První prostředky mají být rozděleny zemědělským podnikům až ke konci tohoto roku.

Pozdě se začíná i s aktivním přístupem k řešení klimatických změn a sucha, které periodicky sužuje zemi a má fatální lokální důsledky. Avizovaná kompenzace za snížené výnosy pro zemědělce měla být vyplacena již dávno. Podpůrný finanční mechanismus by měl být vytvořen také pro lesnictví, jelikož vlivem sucha se v některých částech republiky začínají rozpadat lesní porosty a nízké výkupní ceny dřeva způsobené přebytkem nabídky zmenšují výnosy vlastníků. Avizovaná opatření ministerstva hodnotím za naprosto nedostatečné.

Zpoždění mají i vodohospodářská opatření zlepšující vodní režim v krajině. V období loňského extrémního sucha ministr Jurečka několikrát mediálně vystoupil s řešením v podpoře zpomalování drobných toků a tvorbou mokřadů. To nepovažuji za funkční a dostatečné, jelikož naše republika je velmi závislá na srážkové vodě a tu je nutno co nejdéle zadržet na našem území. Za velmi důležité proto považuji budování dalších přehrad.

Neodpustím si na závěr malou poznámku k vyloženému faulu, kterým je odvolání náměstka ministra pro Státní pozemkový úřad Vojtěcha Weise. Důvod byl zcela zřejmý, a to účelová snaha o hladké schválení sporných či neúplných restitučních nároků církví a církevních společností. Za zmínku stojí i zemědělské dotace a kolosální střet zájmů ministra financí kontrolujícího dotační pravidla jeho vlastních firem. Je na další diskuzi, jestli je smysluplné, aby rozdrobené firmy spadající do holdingu s miliardovými zisky mohly tyto prostředky čerpat.

MZE