Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

03.05.2016Petr Pravda

Řada českých vědeckých oborů má ve světě dobrý zvuk. Celkově je zde kvalitní zázemí a řada schopných vědeckých pracovníků. Kvalita vědeckých publikací postupně roste. Celkové výdaje na vědu nejsou v rámci Evropské unie podprůměrné, problém však představuje do jisté míry roztříštěný systém řízení a financování. Problematické jsou například grantové systémy pro mladé vědce. Neutěšená situace vychází zejména z omezených možností těchto grantových systémů a celkové složitosti financování z národní agentury GAČR, v rámci které může i drobná chyba rozhodnout o neudělení financování nadějného projektu, což často vede k jeho zániku. Za zmínku stojí i menší počet žen ve vědě oproti průměru unie, i když máme řadu špičkových vědkyň, jako je například Eva Syková. Změna pravidel juniorských grantů GAČR by měla být v tomto přínosná, neboť umožňuje lepší sladění rodinného a pracovní- ho života mladých vědeckých pracovníků. Čas prokáže, zda dojde ke skutečnému zlepšení.

Vláda v nedávno schválené Národní politice výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016- 2020 klade výrazně větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a státní správy. Jedná se o reakci na analýzu výzkumu, vývoje a inovací, která shledala velký deficit v aplikovaném výzkumu a spolupráci vědců a průmyslových odvětví. Vzhledem k výrazné orientaci české ekonomiky na průmysl tato analýza doporučuje se v aplikovaném výzkumu zaměřit na odvětví generující nárůst hrubého domácího produktu.

Celkově lze konstatovat, že místopředseda vlády a nejvyšší reprezentant KDU-ČSL ve vládě Pavel Bělobrádek během svého dosavadního vládního působení kvalitně zanalyzoval řadu problémů české vědy a snaží se navrhovat a připravovat odpovídající řešení. Zejména lze kvitovat jeho ideu vzniku ministerstva pro výzkum, které by sjednotilo zmíněný roztříštěný systém řízení a financování vědy, řešilo by financování nově vzniklých center a taktéž jakousi vědeckou diplomacii a celkovou mezinárodní spolupráci. I zaměření se na zlepšení vědeckého hodnocení a na podporu určitých perspektivních oblastí (biotechnologie, nanotechnologie) je potenciálně přínosné, ale je třeba zajistit, aby tato restrukturalizace na druhé straně nevedla k podfinancování primárního výzkumu, který je dlouhodobě zdrojem významných objevů. Taktéž je otázkou, zda se uváděné priority místopředsedovi vlády bez portfeje vůbec podaří realizovat.

VV