(P)ohnutá historie

21.08.2015Michael Mencl

Při příležitosti výročí naší organizace jsem si řekl, že by nebylo od věci udělat si krátký výlet do historie a podívat se, co podstatného se stalo v den založení naší organizace, tedy 19. července 1990. Poté jsem rozšířil hledání na všechny devatenácté července a ... začnu nevesele: V roce 1968 uveřejnilo Rudé právo varšavské komuniké „Dopis pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ“ a „Stanovisko předsednictva ÚV KSČ“, které kritiku odmítlo, neboť „řešení vnitřních problémů je nezadatelným právem každé země a jejího lidu“. Všichni víme, co následovalo o měsíc později ... 

Které další významné události se kryjí s datem založení Mladých sociálních demokratů? Tak například v roce 1921 přijalo Národní shromáždění zákon o podporách v nezaměstnanosti podle tzv. gentského systému, kdy jsou podpory poskytovány odbory. Posuneme-li se do zahraničí, pak se například dopátráme, že 19. července 1333 skončila bitvou u Hallidon Hillu válka o skotskou nezávislost, v roce 1870 vyhlásila Francie válku Prusku, 1943 Spojenci poprvé bombardují Řím a v roce 1947 bylo zavražděno osm nejvyšších barmských vládních představitelů. 19. července 1949 se narodil Kgalema Motlanthe, třetí jihoafrický prezident postapartheidovské éry, v roce 1979 byla v Nikaragui svržena diktatura levicovými Sandinisty a o rok později zemřel politolog Hans Morgenthau.

Svět se mění a my máme to štěstí, že žijeme již více než čtvrt století v demokratické zemi uprostřed Evropy. Vždyť válka o skotskou nezávislost má v současnosti podobu mírumilovného referenda, Francie válčí s Německem jen občas, a to obrazně - na politických kolbištích, a turisté ze spojeneckých zemí hojně navštěvují Řím. Základem těchto pozitivních historických událostí byla mimo jiné schopnost uznat vlastní vinu a schopnost shodnout se na výkladu dějin.

Mají však takovou kvalitu i vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací? Zmíněnému Pražskému jaru se nedávno věnoval dokument ruské státní televize Rossija. Proč však měl někdo po téměř padesáti letech potřebu zkroutit fakta o vpádu vojsk do Československa v srpnu 1968 do takové míry, že se dotknul niterně řady Čechů i Slováků? Kdo rozevírá jizvu v česko-ruských vztazích? Máme tento „dokument“ vnímat v kontextu mediální propagandy související s ukrajinským konfliktem?

Přemýšlet, vnímat a bojovat jsou hesla Mladých sociálních demokratů, a proto jsme poslali otevřený protestní dopis ruskému velvyslanci v České republice, na jehož odpověď zatím čekáme. Uznají Rusové vlastní vinu? Shodneme se s nimi na výkladu společných dějin?Dopis velvyslanci Ruské federace v ČR

Jeho Excelence

Sergej Borisovič KISELEV

velvyslanec Ruské federace v ČR

nám. Pod kaštany 1,

160 00 Praha 6

Vážený pane velvyslanče,

obracíme se na Vás jakožto Mladí sociální demokraté v době, kdy si naše organizace připomíná dvacet pět let novodobé existence. Již celé čtvrtstoletí stojíme pevně na straně demokracie a hájíme myšlenky úcty k základním lidským právům a svobodám. Představujeme nejvýznamnější politickou mládežnickou organizaci v naší zemi, sdružující levicově smýšlející lidi od patnácti do pětatřiceti let věku.

V období oslav 70ti let od konce II. světové války se prezident Vladimir Putin několikrát zmínil o obavách z pokusů přepisovat dějiny. Je proto pro nás zcela nepochopitelné, že se Ruská federace sama neštítí ohýbat dějiny a utvářet si je k obrazu svému. Jinak si nelze vysvětlit obsah dokumentárního filmu Varšavská smlouva – odtajněné stránky, jejž v minulých dnech odvysílala státní televize Rossija.

Vážený pane velvyslanče, dovolte nám touto cestou ostře protestovat proti nepravdám, které se v předmětném dokumentu objevily.

Události srpna roku 1968 zůstávají i dnes nezhojenou jizvou na vzájemných česko-ruských vztazích. Vpád vojsk Varšavské smlouvy na území suverénní Československé socialistické republiky byl flagrantním porušením mezinárodního práva, zločinným aktem vůči civilnímu obyvatelstvu a argumenty, jež tehdejší vedení Sovětského svazu využívalo k obhajobě této násilné akce, byly historiky (a to i ruskými) v uplynulých bezmála padesáti letech mnohokrát prokazatelně vyvráceny. Přesto je kanál Rossija prezentoval jako fakta a celou invazi jako legitimní akt.

Vážený pane velvyslanče, žádáme tímto Vaše vysvětlení k výše uvedenému a rovněž o sdělení postoje Ruské federace k událostem, o kterých předmětný dokument referoval. Předem Vám děkujeme za Váš čas a pevně věříme, že se ze strany ruské státní televize jednalo o zjevný exces, ze kterého bude vyvedena patřičná odpovědnost.

S pozdravy za Mladé sociální demokraty

Mgr. Lucie Válová, předsedkyně