Životní prostředí už nesmí být naší Popelkou

19.03.2015Vít Céza

Životní prostředí představuje zcela ústřední oblast, která přímo či nepřímo ovlivňuje mnohé další oblasti lidské činnosti. Její řešení je zásadní nejen pro stávající generace, ale také pro stabilitu a dlouhodobý rozvoj celé lidské populace. Přístup k životnímu prostředí tak musí být dlouhodobě konzistentní a odpovědný. Pro ČSSD bohužel nikdy nebyla tato oblast natolik prioritní, aby výrazně usilovala o získání tohoto resortu na vládní úrovni. Přitom je z dlouhodobého hlediska zřejmě jediná, která může výše uvedené dlouhodobé působení na rozvoj živ. prostředí zajistit.

Jsem přesvědčen, že právě s touto změnou celkového přístupu mohou zásadně pomoci Mladí sociální demokraté. Vedle diskuze v rámci naší organizace a prosazování této myšlenky směrem k vyšším orgánům ČSSD můžeme s tímto přístupem pracovat i na komunální úrovni. A právě takto jsem uchopil svou novou Komisi pro životní prostředí Prahy 8. Živ. prostředí zde chápu jako průřezovou oblast, která má velký přesah a ovlivňuje mnohé další oblasti. Kromě klasických témat (vodní toky, problematika zeleně, odpady a další) se budeme soustředit na přesahová témata (boj proti zahušťování zástavby, brownfieldy, dopady velkých staveb na životní prostředí) a zacílíme též na specifické oblasti jako bezdomovectví a pohřebnictví. Přípravu mnoha koncepčních dokumentů budeme zajišťovat ve spolupráci s občany. Výsledky práce komise budou pravidelně online zveřejňovány, občané se budou moci dostavit osobně, kontaktovat nás elektronicky či budou moci využít tzv. SMS infokanál Praha 8, který bude nyní výrazně rozšiřován. Díky němu budeme moci přihlášené občany efektivně kontaktovat, a získávat tak rychlé zpětné vazby k danému tématu. Též budeme spolupracovat se školami ohledně ekologické výchovy a s občanským sektorem ohledně různých témat. Plánuji též vycházet z poznatků akademické obce.

Věřím, že výše naznačený přístup by se mohl postupně uchytit u dalších zástupců MSD, což by vytvořilo tolik potřebné podhoubí pro celkovou budoucí změnu přístupu sociálních demokratů vedoucí k přijetí živ. prostředí jako zásadní společenské hodnoty, průřezové oblasti, skrze kterou se dá pozitivně ovlivňovat dlouhodobý rozvoj české společnosti.

Vít Céza
Autor je I. místopředsedou krajského klubu MSD v Praze a předsedou Komise životního prostředí Rady městské části Praha 8.