AUTOŘI
RADEK HLAVÁČEK
Funkce: člen MSD
Narozen:
Zájmy:
Vzor:
Motto:

ČLÁNKY
  • Ministerstvo spravedlnosti

    03.05.2016Resortu se pod vedením hnutí ANO příliš nedaří. Klíčové zákony nabírají skluz a komunikace s dalšími partnery v oblasti justice povážlivě vázne. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zvolil cestu nejmenšího odporu a problémy tuzemské justice jednoduše neřeší.
  • S klidem proti strachu a nenávisti

    07.09.2015Jsme Mladí sociální demokraté. Vybrali jsme si spolkovou činnost, abychom osvětovou činností šířili naší vizi tolerantní a solidární společnosti. Lidé nás po právu vnímají jako budoucí generaci politiků. Celkem pochopitelně se nás proto v posledních dnech a týdnech ptají, co bychom udělali pro řešení současné migrační situace. Neodpovídáme populisticky. Našim hlavním cílem je uklidnit vášně a jednat vždy racionálně.
  • Ukrajina a EU

    03.05.2014Když před devíti lety odmítli v referendu obyvatelé Francie a Nizozemí návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu, zdálo se, že se proces integrace zastavil. Tehdejší období zdánlivě neomezeného ekonomického růstu a všeobecného optimismu nezavdávalo příliš důvodů pro těsnější sepětí členských zemí nad dosažený rámec. Následné přijetí takzvané Lisabonské smlouvy pak logicky ani v nejmenším nevyřešilo zásadní otázku dalšího vývoje evropské integrace a představovalo pouze určitý kompromis, který dlouhodobě nemůže obstát.