AUTOŘI
FILIP SMOLA
Funkce: člen MSD
Narozen:
Zájmy:
Vzor:
Motto:

ČLÁNKY
  • Ministerstvo vnitra

    03.05.2016Chránit bezpečí občanů je klíčová role státu. Ministerstvo vnitra je v tomto směru jednoznačně úspěšné. Za dva roky došlo k navýšení objemu prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů a k rozšíření počtu služebních míst.
  • Nezaměstnanost absolventů: problém systému nebo jen mladých?

    19.03.2015Mladí lidé jsou často bez práce, o tom není pochyb. Právě absolventi hledají s největšími obtížemi své uplatnění na trhu práce. Z jakého důvodu tomu tak je, když cílem všech mladých je spokojený život bez dalekosáhlého zadlužení? Mladí přece nechtějí viset „na krku“ svým rodičům a nechat se jimi živit ještě mnoho let po ukončení svých studií. Mnoho z nás studentů usiluje o začlenění se do pracovní sféry, ale v dnešní době je stále problém hned po ukončení studia získat kvalitní zaměstnání.
  • Česko není ve světě samo. Bez přeshraniční spolupráce to nepůjde!

    01.10.2014Poloha České republiky přímo předurčuje vývoj a současně i směřování naší země. Nejsme občané tak rozlehlého státu jako je Rusko nebo Čína. Ani v rámci Evropy nepatříme mezi státy s největší rozlohou, ekonomickou a politickou silou. V současné době nemůžeme chápat Českou republiku pouze jako samostatně fungující „těleso“. Přesto však máme jasně definované místo nejen v Evropě, ale samozřejmě také v rámci celého světa. Naše republika je členem mnohých mezinárodních organizací a především jsme všichni občané Evropské unie. Všeobecné klišé, že Evropská unie je naším strašákem a nepřítelem, však není na místě. Naopak se nabízí množství způsobů, jak využít evropské finanční prostředky.